20. október (Nedeľa)
18
23. október (Streda)
18
04. november (Pondelok)
18