riaditeľ o divadle

Vážení diváci, priatelia divadla,

písať o divadle, to je úloha pre kritikov a nie pre riaditeľa. Pomôžem si preto citáciou: „Divadlo je jeden z druhov umenia, pri ktorom herci stvárňujú určitý dej.“ Tak to aspoň stojí, keďže všetko je na webe, vo Wikipédii. Ottův slovník náuční mieni: „U všech národů kulturně pokročilých setkáváme se s uměleckou institucí, jejíž účelem jest znázorňovati hrou osob děje a skutky lidí v jejich vzájemných stycích a hlavně v jejich různých sporech.“ Nájsť jednoduchú a komplexnú definíciu bude problém.

A to sme si nepoložili otázku: „Čo je dobré divadlo?“ Keďže racionálna úvaha v prípade divadla zjavne nepostačuje, budeme sa musieť spoľahnúť na empíriu. Tu vám môžem ponúknuť riešenie. Navštívte Divadlo Jonáša Záborského v Prešove.

Pomocou vášho pozorovania a našich pokusov spoločne naplníme zmysel divadla. Divadla ako umenia, divadla ako umeleckého súboru a rôznych divadelných profesií, divadla ako budovy a techniky. Budeme potešení, ak vás zaujme ktorýkoľvek aspekt. Samozrejme, budeme sa usilovať o dokonalosť a harmóniu všetkých prvkov.

Moderný či skôr postmoderný svet je plný zábavy, hluku a obrazu. V tejto konkurencii divadlo hľadá svoju tvár a snaží sa presvedčiť o stálosti svojich hodnôt. O schopnosti zobraziť primárne ľudské vlastnosti a vášne úplne bezprostredne a naživo. O neopakovateľnom pocite z pôsobenia zvláštneho sveta rozdeleného na javisko a hľadisko.

Verím, že nás na tejto ceste bez konca pochopíte a podporíte. Odmenou vám bude návšteva moderného repertoárového divadla, otvoreného pre vás a nové myšlienky.

Mgr. Ján Hanzo