ochrana osobných údajov

Dohľad nad ochranou osobných údajov v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 vykonávajú v našej spoločnosti zodpovedné osoby Bc. Katarína Pavlová a Ing. Daniela Šnajderová, na ktoré sa môže obrátiť každá dotknutá osoba.

Kontakt: zo@eurotrading.sk