Najbližšie termíny

13. 05. 2021 (Štvrtok) 18:30 14. 05. 2021 (Piatok) 18:30 18. 05. 2021 (Utorok) 18:30 21. 05. 2021 (Piatok) 18:30 22. 05. 2021 (Sobota) 18:30 27. 05. 2021 (Štvrtok) 18:30 28. 05. 2021 (Piatok) 18:30

Plagát

Video


Doma, som miláčik!

trpká komédia

Existuje dokonalý manželský pár? Existuje! Judy a Johnnymu ich šťastie kdekto závidí. Čo je však človek schopný urobiť preto, aby bol šťastný? Hru Laury Wade ovenčenú cenou Laurenca Oliviera za najlepšiu komédiu v roku 2019 uvedieme na Malej scéne v slovenskej premiére.

(120 minút)

Predstavenie obsahuje expresívne výrazy. Je neprístupné do 16 rokov.

réžia: Michal Náhlík

preklad: Michal Náhlík
scéna a kostýmy: Anita Szökeová
zvuková spolupráca: Andrej Havrila
pohybová spolupráca: Viliam Mikula

slovenská premiéra: 22. 5. 2021 na Malej scéne DJZ

 

Pri návšteve divadelného predstavenia, prosím, dodržte nasledovné protiepidemické opatrenia:
 • prekryté dýchacie cesty počas celej doby trvania podujatia
 • dezinfekcia rúk pri vstupe do budovy
 • poskytnutie kontaktných údajov (tel. č. alebo e-mail)
 • predloženie negatívneho PCR testu nie staršieho ako 72 hodín alebo negatívneho antigénového testu nie staršieho ako 24 hodín; nevzťahuje sa na osoby do 10 rokov a na držiteľov potvrdenia o:

  – zaočkovaní druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu covid-19, ak od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní

  – zaočkovaní prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu covid 19, ak od tejto udalosti uplynuli viac ako 4 týždne

  – zaočkovaní prvou dávkou mRNA alebo vektorovej vakcíny proti ochoreniu covid-19, ak od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní a táto prvá dávka očkovania bola podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia covid-19

  – prekonaní ochorenia covid-19 a od tejto udalosti neuplynulo viac ako 180 dní
Dôležité upozornenie:
 • Ak patríte do rizikovej skupiny (vek 60 a viac rokov, chronické ochorenie srdca, ciev, pľúc, obličiek a metabolického systému, oslabená imunita, tehotenstvo) a neabsolvovali ste očkovanie proti ochoreniu covid-19, zvážte návštevu divadelného predstavenia. Ak sa u vás prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie), opustite miesto kultúrneho podujatia, zostaňte v domácej izolácii a kontaktujte telefonicky svojho ošetrujúceho lekára. 

Galéria

celá galéria
späť