pripravujeme

divadelný reštart

Drahí diváci,

s radosťou si vám dovoľujeme oznámiť, že Vyhláškou č. 199 Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 29. 4. 2021 bolo opätovne povolené organizovanie kultúrnych podujatí. Našu aktuálnu divadelnú ponuku nájdete v sekcii program. Tešíme sa na vaše návštevy.

Pokladnica DJZ je pre vás otvorená s tradičnými pokladničnými hodinami, teda:

pondelok – piatok 08:00 – 18:00

Pri návšteve pokladnice, prosím, dodržte nasledovné protiepidemické opatrenia:

 • vstupujte po jednom
 • dýchacie cesty majte po celý čas prekryté respirátorom FFP2
 • pri vstupe vykonajte dezinfekciu rúk

Pri návšteve divadelného predstavenia, prosím, dodržte nasledovné protiepidemické opatrenia:

 • prekryté dýchacie cesty počas celej doby trvania podujatia
 • dezinfekcia rúk pri vstupe do budovy
 • poskytnutie kontaktných údajov (tel. č. alebo e-mail)
 • predloženie negatívneho PCR testu nie staršieho ako 72 hodín alebo negatívneho antigénového testu nie staršieho ako 24 hodín; nevzťahuje sa na osoby do 10 rokov a na držiteľov potvrdenia o:
  – zaočkovaní druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu covid-19, ak od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní
  – zaočkovaní prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu covid 19, ak od tejto udalosti uplynuli viac ako 4 týždne
  – zaočkovaní prvou dávkou mRNA alebo vektorovej vakcíny proti ochoreniu covid-19, ak od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní a táto prvá dávka očkovania bola podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia covid-19
  – prekonaní ochorenia covid-19 a od tejto udalosti neuplynulo viac ako 180 dní

Dôležité upozornenie:

 • Ak patríte do rizikovej skupiny (vek 60 a viac rokov, chronické ochorenie srdca, ciev, pľúc, obličiek a metabolického systému, oslabená imunita, tehotenstvo) a neabsolvovali ste očkovanie proti ochoreniu covid-19, zvážte návštevu divadelného predstavenia. Ak sa u vás prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie), opustite miesto kultúrneho podujatia, zostaňte v domácej izolácii a kontaktujte telefonicky svojho ošetrujúceho lekára. 

bližšie info: pokladnica@djz.sk, 0907 769 902

Aktuálne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pre organizovanie hromadných podujatí nájdete TU.

Pre uplatnenie náhrady vstupného za zrušené predstavenia postupujte jedným z nasledujúcich troch spôsobov:
1. ponechanie si vstupeniek ako predplatného na budúci nákup
2. navýšenie vernostného kreditu
3. vrátenie vstupného

späť