Profil verejného obstarávateľa

 

Zákazky podľa § 9 ods. 9 od 01.07.2013

Divadlo Jonáša Záborského je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní").

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Divadlo Jonáša Záborského
Námestie legionárov 6
081 61  Prešov
Štatutárny zástupca: Mgr. Ján Hanzo, riaditeľ

e-mail: djz@djz.sk
internetová adresa URL: www.djz.sk 
telefón: +421 51 756 21 91

IČO: 37783432
DIČ: 2021470396 
IČ DPH: nie je registrovaným platcom DPH

 

Rok 2015

Predmet zákazky Dátum zverejnenia zákazky v profile Predpokladaná hodnota bez DPH Termín predloženia ponuky Termín dodania predmetu zákazky

Kontakt pre posielanie ponúk

Výroba a inštalácia megaboardu na priečelí novej budovy DJZ k muzikálu Jana z Arku 07.07.2015 6 000 €

20.07.2015

24.08.2015 manazer@djz.sk

Výroba, inštalácia a odinštalovanie grafiky na krátkom autobuse MHD Prešov k muzikálu Jana z Arku

22.9.2015 2 000 €

25.09.2015

01.10.2015 manazer@djz.sk

Rok 2014

Predmet zákazky Dátum zverejnenia zákazky v profile Predpokladaná hodnota bez DPH Termín predloženia ponuky Termín dodania predmetu zákazky

Kontakt pre posielanie ponúk

Oprava rozvodov ÚK , výmena a doplnenie armatúr 03.01.2014 7 500 €

09.01.2014

17.01.2014 bajtosova@djz.sk
Úpravy interiéru - sádrokartónové obklady, maľby 03.01.2014 7 000 €

09.01.2014

24.01.2014 bajtosova@djz.sk
Dodávka reprezentatívneho koberca typu VELÚR, bežne namáhaného 07.01.2014 3 250 €

10.01.2014

31.01.2014 bajtosova@djz.sk
Baletizol čierny lesklý 10.01.2014 1 800 €

15.01.2014

20.01.2014 mruz@djz.sk
Plošný materiál rôznej hrúbky 10.01.2014 1 050 €

15.01.2014

20.01.2014 mruz@djz.sk
Dobová obuv - 8 párov 14.01.2014 1 420 €

17.01.2014

31.01.2014 mruz@djz.sk
Videozáznam z muzikálu 14.01.2014 1 500 €

17.01.2014

27.01.2014 manazer@djz.sk
Foto, grafická príprava a zhotovenie promoboardu 25.07.2014 1800 €

28.07.2014

28.08.2014 manazer@djz.sk

 

Rok 2013

Predmet zákazky Dátum zverejnenia zákazky v profile Predpokladaná hodnota bez DPH Termín predloženia ponuky Termín dodania predmetu zákazky

Kontakt pre posielanie ponúk

Rekonštrukcia strechy kotolne 24.07.2013 29 500 € 30.07.2013 august až september bajtosova@djz.sk
Zariadenie na lietanie umelcov 24.07.2013 19 500 € 31.07.2013 31.08.2013 kazimir@djz.sk
Výroba a inštalácia megaboardu na priečelí novej budovy DJZ 24.07.2013 6 000 € 12.08.2013 31.08.2013 manazer@djz.sk
Výroba divadelnej obuvi 08.08.2013 2 200 € 13.08.2013 31.08.2013 mruz@djz.sk
Dodávka číreho plexi 15.08.2013 1 500 € 20.08.2013 23.08.2013 mruz@djz.sk
Parochne a príčesky do muzikálu 11.09.2013 1 300 € 16.09.213 16.09.2013 mruz@djz.sk
Dodávka rôznych látok 16.09.2013 1 200 € 19.09.2013 19.09.2013 mruz@djz.sk
Mikroportová sada 07.10.2013 5 000 € 11.10.2013 30.10.2013 kazimir@djz.sk
Výroba, inštalácia a prenájom reklamnej plochy autobusov 07.10.2013 2 000 € 11.10.2013 30.10.2013 manazer@djz.sk
Výroba, inštalácia a odinštalovanie grafiky na krátkom autobuse MHD Prešov 14.10.2013 2 000 € 18.10.2013 30.10.2013 manazer@djz.sk
Tlač bulletinov k muzikálu 14.10.2013 2 000 € 18.10.2013 30.10.2013 manazer@djz.sk
Kontrola a čistenie komínov vo všetkých objektoch DJZ 08.11.2013 1 100 € 13.11.2013 30.11.2013 bajtosova@djz.sk
Modernizácia cyklónu 18.11.2013 5 000 € 21.11.2013 20.12.2013 bajtosova@djz.sk
Revízia EPS 10.12.2013 1 200 € 16.12.2013 31.12.2013 kazimir@djz.sk
Revízia požiarných klapiek 10.12.2013 2 660 € 16.12.2013 31.12.2013 kazimir@djz.sk
Revízia SHZ (sprinklér) 10.12.2013 1 200 € 16.12.2013 31.12.2013 kazimir@djz.sk
Revízia zdvíhacích zariadení VS 19.12.2013 2 500 €

27.12.2013

30.12.2013 kazimir@djz.sk
Dodávka svetelných zdrojov 20.12.2013 5 900 €

30.12.2013

31.12.2013 kazimir@djz.sk