Antónia Kurimský Oľšavská

herečka

členkou súboru od 1. 7. 2019
vzdelanie: Akadémia umení, Banská Bystrica


Vizika
Šteňa, (2019)

Anča Šuhajová
Nikola Šuhaj, (2017)

Pestúnka
Eugen Onegin, (2017)

Oľga a iné
Sugar, (2019)