Najbližšie termíny

19. 09. 2019 (Štvrtok) 10:00 19. 09. 2019 (Štvrtok) 18:30 20. 09. 2019 (Piatok) 18:30 29. 09. 2019 (Nedeľa) 18:30

Šteňa

Drsne poetický a hlboko existenčný príbeh cenami ovenčeného debutu súčasného maďarského dramatika.

V zabudnutom kúte sveta, opanovanom nezamestnanosťou a chudobou, je jedinou pracovnou príležitosťou kameňolom. V každodennej realite sa tu konfrontuje čistý svet autistického chlapca Gejzu s tragikomickou apatiou a znecitlivením ostatných obyvateľov.

Predstavenie obsahuje expresívne výrazy a scény. Je neprístupné do 18 rokov.

réžia: Michal Náhlík

preklad: Renata Deáková
dramaturgia: Alžbeta Verešpejová
scéna & kostýmy: Anita Szőkeová

slovenská premiéra: 20. 9. 2019 na Malej scéne

Autorské práva k hre Jánosa Háya Šteňa (Gézagyerek) zastupuje Proscenium Agency for Authors Ltd., www.proscenium.hu.

Ďalej účinkujú

Kares / Samuel Gáfrik, a. h.

Vizika / Antónia Kurimský Oľšavská, a. h.

späť