Najbližšie termíny

04. 09. 2020 (Piatok) 10:00 06. 09. 2020 (Nedeľa) 16:00 30. 09. 2020 (Streda) 10:00

Medovníkový domček

Uprostred noci, uprostred lesa
bosorka zlostne iskričky kresá.
Lampášik dvom deťom skúpo bliká
na cestu k domčeku z medovníka.

Ako žiak Florián poplietol známu rozprávku bratov Grimmovcov.

réžia: Michal Náhlík

scéna & kostýmy: Anita Szökeová
hudba: Filip Lenárth

premiéra: 6. 9. 2020 na Veľkej scéne DJZ

späť