Krídla túžby

Prehliadka tvorivosti klientov zariadení sociálnych služieb Prešovského samosprávneho kraja spojená s odovzdávaním cien víťazom lokálnych Koncertov bez bariér a ceny Krídla túžby, ktorú odovzdá predseda PSK.

Na koncerte vystúpia víťazi jednotlivých kategórií lokálnych Koncertov bez bariér.

24. október 2019 o 13:00 na Veľkej scéne DJZ

voľný vstup

späť