Koločas

O sile lásky a obyčajov.

Umelecký súbor Lúčnica a jeho nový program o príbehu muža a ženy v kolobehu života a času vyrozprávaný v metaforách výročných obradov. Na princípe tanečného divadla ukazuje ideály človeka, keď pomocou viery v magickú silu obradov dobro víťazí nad zlom a láska prekonáva smrť.

Umelecký súbor Lúčnica symbolizuje originálnu kultúru slovenského národa, takého jedinečného vo svojich tanečných, inštrumentálnych a vokálnych prejavoch. Je umeleckým a generačným spojivom medzi tradíciami minulosti a búrlivou, ale zároveň jedinečnou nádhernou prítomnosťou. Svojím špičkovým umením, krásou, mladosťou a výbušným temperamentom Lúčnica očarila divákov nielen doma, ale aj vo vyše 60-tich štátoch Európy, Ázie, Afriky, Ameriky a Austrálie. Stala sa kultúrnym fenoménom a diplomatom vlastnej krajiny, reprezentujúc Slovensko (pred rokom 1993 aj Československo) tým najuniverzálnejším jazykom – vlastnou originálnou národnou kultúrou, ktorá nepotrebuje žiadneho tlmočníka.

(85 minút bez prestávky)

réžia a choreografia: Michal Dudáš

námet: Michal Dudáš
hudobné spracovanie: Róbert Faltus
dramaturgia: Michal Dudáš, konzultácia – Peter Weinciller
odborná spolupráca: Martina Bocánová
kostýmy: Eva Farkašová – Zálešáková, Zuzana Drugová
masky: Eva Farkašová – Zálešáková
scéna: Milan Ferenčík
odborný výtvarný konzultant: Ján Ťapák
asistent choreografie: Filip Takáč

účinkujú: 45 členný tanečný súbor, spevácka skupina, spevácky zbor a orchester Umeleckého súboru Lúčnica

26. 5. 2023 o 18:30 na Veľkej scéne DJZ

vstupné: 26 €

späť