30 rokov FS Rozmarija

Koncert folklórneho súboru Rozmarija prezentujúceho tanečný, hudobný, spevácky a zvykoslovný folklór východného Slovenska regiónu Šariš, Zemplín, Abov, Zamagurie a folklór národnostných menších žijúcich na Slovensku, pri príležitosti 30. výročia jeho založenia.

27. október 2023 o 18:30 na Veľkej scéne DJZ

vstupné: 15 €

späť