Program Október 2023

Edmond
16. október (Pondelok)
16
Nebezpečné známosti
19. október (Štvrtok)
16
Noc bláznov
26. október (Štvrtok)
15
30. rokov FS Rozmarija
27. október (Piatok)