Jesus Christ Superstar

rocková opera

libreto: Tim Rice
hudba: Andrew Lloyd Webber

réžia: Michal Náhlík

prebásnenie: Ján Štrasser
dramaturgická spolupráca: Miriam Kičiňová
korepetície: Marianna Garberová
choreografia: Viliam Mikula
scéna: Anita Szőkeová
kostýmy: Lenka Kadlečíková
hudobné naštudovanie: Július Selčan

Vyrobené na základe dohody so spoločnosťou The Really Useful Group Ltd.
Licencia na použitie prekladu udelená s láskavým súhlasom spoločnosti JAN, s.r.o., pre ktorú bol preklad vytvorený.

I. & II. & III. premiéra: 13. & 14. & 21. 11. 2020 na Veľkej scéne DJZ

Ďalej účinkujú

company / Matúš Buch, Ľudmila Dutková, Matej Erby, Jana Evelley, Slavomíra Fulínová, Valéria Fürješová, Samuel Gáfrik, Veronika Husovská, Stanislava Kašperová, Antónia Kurimský Oľšavská, Michal Novodomský, Gabriela Očkajová, Svetlana Wittnerová & zbor a balet Poddukelského umeleckého ľudového súboru

späť