kalendár DJZ 2018

Kalendár DIVADLO V MESTE 2018 vznikol s finančnou podporou Mesta Prešov v rámci projektu Prešovskí herci.

Formou fotografií členov umeleckého súboru Divadla Jonáša Záborského štylizovaných do vybraných divadelných postáv z repertoáru DJZ tento kalendár propaguje rôzne významné miesta a pamätihodnosti mesta Prešov.

Mesto Prešov tento projekt podporilo sumou 4.045 €.

 

Prešov - srdce nášho kraja, naše mesto i miesto, kde žijeme, tvoríme, vzdelávame sa či kultúrne sa rozvíjame. Je čarovné, jedinečné, pulzujúce nevšednosťou či prívetivo sa otvárajúce návštevníkom. Je naším ekonomickým i rodinným zázemím, ponúka nám oddych i zábavu, no je aj očarujúcou kulisou i krásou, ktorú vedia zvečniť umelci.

Kalendár Divadlo v meste je úžasným spojením výnimočnosti nášho mesta, prepája históriu i súčasnosť, ale predovšetkým dva umelecké svety - divadelný a fotografický. Je originálnym pohľadom do prešovskej činorodosti a zároveň malebným podčiarknutím jeho života. Ponúka to, čo možno na prvý pohľad nevidíme, ale je aj možnosťou, aby sme pocity a inšpirácie z jednotlivých obrazov pretavovali každý deň do svojich životov.

Toto dielo nech je teda obohatením poznania nášho mesta i divadla, ktoré k nemu neodmysliteľne patrí. Nech pohládza duše tých, ktorí takto, pohľadom cez objektív, nahliadnu do metropoly Šariša, ale zároveň nech motivuje ľudí k návšteve Prešova, aby sa aj oni stali súčasťou atmosféry, ktorou naše mesto žije.

Andrea Turčanová
primátorka mesta Prešov

 

Divadlo v meste je názov, ktorý sme zvolili pre náš divadelný kalendár. Môže sa nám zdať, že je to tautológia alebo nosenie dreva do lesa. Veď môže existovať divadlo mimo urbánneho priestoru? Alebo neskromne, môže existovať mesto bez divadla? Viem, že Prešovčania majú túto otázku už 74 rokov zodpovedanú. Tak ako starí Gréci vo svojich polis založili tradíciu amfiteátrov a divadelných hier, aj my nasledovníci renesancie sme sa prihlásili k odkazu a od 30. januára 1944 sa v Prešove hrá profesionálne divadlo v špecializovaných divadelných budovách. Je to vďaka generáciám divadelných umelcov, ale aj vďaka vernosti našich divákov, základ ktorých pochádza z nášho mesta, mesta Prešov. Nie nadarmo sa Divadlu Jonáša Záborského zvykne hovoriť aj Prešovské divadlo. Tento dlhoročný vzťah nás inšpiroval k vytvoreniu divadelného kalendára, ktorý predstavuje herečky a hercov nášho umeleckého súboru v konkrétnych divadelných úlohách z aktuálneho repertoáru divadla na rôznych zaujímavých miestach v Prešove. Pozorný prešovský divák, ktorý pozná naše divadelné umenie a svoje mesto, iste v jednotlivých fotografiách spozná súvislosti. Bude to pre vás inšpirácia pre ďalšie spoznávanie divadla a mesta.

Verím, že spojenie imaginárneho sveta divadla a reálneho sveta mesta symbolicky potvrdí a do budúcnosti posilní vzájomne obohacujúci vzťah Divadla Jonáša Záborského a mesta Prešov.

Ján Hanzo
riaditeľ Divadla Jonáša Záborského 

Galéria

celá galéria