Už hráme!

Drahí priatelia, dočkali sme sa, hráme!

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky uvoľnil prísne protiepidemické opatrenia a za dodržania stanovených pravidiel umožnil otvoriť divadelné sály. Udiať sa tak mohlo vďaka zodpovednosti nás všetkých. Bravó! Divadelnú prevádzku teda štartujeme skôr, než sme dúfali.

V piatok 5. 6. 2020 sa aj vo vašom mene poďakujeme zdravotníkom prešovskej Fakultnej nemocnice, pre ktorých na javisku Historickej budovy odohráme benefičné predstavenie komédie ZBABRANÁ HRA.

Verejnosť sa na túto divácky mimoriadne úspešnú inscenáciu môže tešiť v júnové piatky 12. 6. 2020, 19. 6. 2020 a 26. 6. 2020 o 18:30 hod. Vstupné 12 € (jednotné). Vstupenky už v predaji. Bližšie info k inscenácii nájdete TU.

Tešíme sa na vašu návštevu.

Pokladnica DJZ | Hlavná 48, Prešov | 051 756 21 99 | pokladnica@djz.sk

Ďakujeme, že pri návšteve dodržíte nasledovné hygienické nariadenia: 
• počas návštevy divadla si, prosím, neskladajte ochranné rúško
• pri vstupe si vydezinfikujte ruky
Aktuálne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pre usporadúvanie hromadných podujatí platné od 20. 5. 2020:
• vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka) • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov • zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk • zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii • zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou: - ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky, - kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia, - pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov, - zákaz podávania rúk, - pri účasti na hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo pre partnerov, - zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov.
Prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:
• obmedziť predaj vstupeniek (miesteniek) tak, aby boli dodržané dvojmetrové odstupy sediacich divákov • dvojsedačka alebo dve sedadlá vedľa seba môžu byť predané iba na požiadanie a to pre rodinných príslušníkov alebo pre partnerov • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami • zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk) • vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu • pred každým predstavením vykonávať dezinfekciu dotykových plôch (kľučiek, držadiel, pultov) • zakazuje sa predaj a konzumácia pokrmov alebo nápojov • vo foyeroch budú zrušené všetky miesta na sedenie (prenosné budú odstránené, pevné ohradené páskou) • návštevníci po zakúpení vstupeniek musia zaujať svoje miesto v sále • prevádzkovateľ zabezpečí aspoň jednu osobu, ktorá dohliada na dodržiavanie uvedených pravidiel • návštevníci sú povinní nosiť rúška.
späť