Spojme sa

v pomoci obetiam vojny na Ukrajine

Divadlo Jonáša Záborského v Prešove sa v rámci Asociácie slovenských divadiel a orchestrov (ASDO) zapojilo do pomoci pre Ukrajinu. V spolupráci s neziskovou organizáciou Človek v ohrození pri získavaní financií pre Ukrajinu chceme pomôcť obetiam vojny.

Konkrétne skutky sú nad všetky deklarácie. Preto sa pripájame k pomoci, ktorú organizuje Človek v ohrození. Členovia ASDO ju podporujú vo všetkých svojich kultúrnych zariadeniach na Slovensku.

„Situáciu na hraniciach susednej Ukrajiny pozorne sledujeme. V prípade eskalácie konfliktu sme pripravení okamžite pomáhať ľuďom na úteku z oblasti bojov a podľa potreby pokračovať v humanitárnej pomoci ľuďom v núdzi. Ďakujeme ASDO že sa rozhodla okamžite pomáhať a oslovila nás k spolupráci,“ uviedla Kristína Jediná z organizácie Človek v ohrození.

Ak chcete pomôcť spolu s nami prostredníctvom mimovládnej neziskovej organizácie, ktorá funguje od roku 1999, aktuálne možnosti podpory sú nasledovné:

  • darovanie cez webstránku organizácie Človek v ohrození - Pomoc na Ukrajine, kde nájdete pravidelne aktualizované informácie a jednoduchú možnosť zaslania príspevku internet bankingom
  • darovanie priamou platbou na účet verejnej zbierky SOS Človek v ohrození smerovanej na pomoc ľuďom na Ukrajine: IBAN SK39 1100 0000 0029 4101 6716, variabilný symbol 1111
  • zaslaním prázdnej SMS na číslo 837, ktorou takto prispejete jednorazovým darom v hodnote 5 EUR

V prípade zapojenia cez dobrovoľníctvo, tlmočnícke služby, ubytovacie kapacity alebo materiálnu pomoc je pripravený dotazník pre dobrovoľníkov.

ĎAKUJEME!

späť