Oznam pre divákov v súvislosti s ochorením COVID-19

Vážení diváci,

vzhľadom na opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR platné od 1. 9. 2020 pre organizovanie hromadných podujatí vás pri vstupe do interiérov divadla žiadame o dodržanie nasledovných protiepidemických nariadení:

• do budovy vstupujte len V OCHRANNOM RÚŠKU alebo jeho adekvátnej náhrade
• prekrytie horných dýchacích ciest dodržte POČAS CELÉHO POBYTU v budove
• pri vstupe do budovy vykonajte DEZINFEKCIU RÚK

Počas vášho pohybu v priestoroch budovy je Úradom verejného zdravotníctva SR odporúčané zachovanie odstupu 2 metrov od osôb, ktoré s vami nezdieľajú jednu domácnosť, avšak pre osoby usadené v hľadisku neplatí povinnosť zachovávania odstupu 2 metrov, ak z účelu podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať. Rovnako je v rovine odporúčania sedenie s vynechaným miestom medzi každou skupinou pochádzajúcou z jednej domácnosti. Keďže divadlo zabezpečuje predaj vstupeniek v niekoľkomesačnom časovom predstihu, vaše usadenie v sále rešpektuje už vydané vstupenky.

Pre zvýšenie vašej bezpečnosti sme nad rámec nariadení a odporúčaní vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR obmedzili kapacitu hľadiska.

Zároveň je pre nás samozrejmosťou dodržanie všetkých nariadení vzťahujúcich sa na vykonávanie častej dezinfekcie priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov, zaistenie dávkovača s alkoholovou dezinfekciou pri vstupe do budovy a zabezpečenie dostatočného vetrania priestorov.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa vášho usadenia v sále či prípadnej požiadavky na zmenu usadenia, sa, prosím, neváhajte obrátiť na našich uvádzačov a uvádzačky.

Ďakujeme.

Aktuálne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky platné od 1. 9. 2020 pre organizovanie hromadných podujatí nájdete TU.

späť