Oznam pre divákov

Vážení diváci, pri návšteve divadla vás prosíme o dodržanie nasledovných protiepidemických opatrení:

• pri vstupe si vydezinfikujte ruky

• počas návštevy si neskladajte ochranné rúško

Vrátenie vstupného za predstavenia, ktoré boli zrušené v dobe platnosti zákazu organizovania kultúrnych podujatí, si môžete uplatniť do 30. 6. 2020, a to nasledovným spôsobom:

• ak ste platili v pokladnici DJZ hotovostnou platbou alebo platobnou kartou, môžete požiadať o vrátenie vstupného:

– na bankový účet zaslaním e-mailu na adresu pokladnica@djz.sk, v ktorom uveďte meno, dátum, názov zrušeného predstavenia, uhradenú sumu a číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý si želáte poukázať vrátené vstupné

– v hotovosti v pokladnici divadla na Hlavnej 48, Prešov 

• ak ste si vstupenky zakúpili cez sieť TicketPortal, riaďte sa, prosím, pokynmi tohto online predajcu; k dispozícii TU

• ak ste platili bankovým prevodom alebo ste uhradili vystavenú faktúru, bude vám vstupné vrátené automaticky

O ďalších prípadných zmenách v programe vás budeme priebežne informovať. Prosím, sledujte našu webovú alebo facebookovú stránku, príp. kontaktujte pokladnicu divadla telefonicky na č. 0907 769 902.

Pokladnica DJZ | Hlavná 48, Prešov | pokladničné hodiny pondelok - piatok 09:00 - 18:00 | 051 756 21 99 | pokladnica@djz.sk

Aktuálne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pre usporadúvanie hromadných podujatí platné od 20. 5. 2020:
• vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka) • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov • zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk • zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii • zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou: - ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky, - kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia, - pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov, - zákaz podávania rúk, - pri účasti na hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo pre partnerov, - zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov.
Prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:
• obmedziť predaj vstupeniek (miesteniek) tak, aby boli dodržané dvojmetrové odstupy sediacich divákov • dvojsedačka alebo dve sedadlá vedľa seba môžu byť predané iba na požiadanie a to pre rodinných príslušníkov alebo pre partnerov • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami • zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk) • vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu • pred každým predstavením vykonávať dezinfekciu dotykových plôch (kľučiek, držadiel, pultov) • zakazuje sa predaj a konzumácia pokrmov alebo nápojov • vo foyeroch budú zrušené všetky miesta na sedenie (prenosné budú odstránené, pevné ohradené páskou) • návštevníci po zakúpení vstupeniek musia zaujať svoje miesto v sále • prevádzkovateľ zabezpečí aspoň jednu osobu, ktorá dohliada na dodržiavanie uvedených pravidiel • návštevníci sú povinní nosiť rúška.
späť