Oznam pre divákov

Vážení diváci, z rozhodnutia ÚVZ SR sa s účinnosťou od 16.03.2020 uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby, okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariadení izolácie skupín osôb. Z toho dôvodu od uvedeného dátumu uzatvárame pokladnicu DJZ. Naďalej platí ZÁKAZ organizovania kultúrnych podujatí, a teda zrušenie všetkých plánovaných predstavení do doby platnosti zákazu, ktorým je aktuálne dátum 15. 4. 2020. Dobu na vrátenie vstupného predlžujeme do 1. 6. 2020.

VRÁTENIE VSTUPNÉHO

• ak ste platili v pokladnici DJZ hotovostnou platbou alebo platobnou kartou, môžete požiadať o vrátenie vstupného:

– na bankový účet zaslaním e-mailu na adresu pokladnica@djz.sk, v ktorom uveďte meno, dátum, názov zrušeného predstavenia, uhradenú sumu a číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý si želáte poukázať vrátené vstupné

– v hotovosti v pokladnici divadla na Hlavnej 48, Prešov, avšak až po uplynutí obdobia, pre ktoré platia mimoriadne opatrenia 

• ak ste si vstupenky zakúpili cez sieť TicketPortal, riaďte sa, prosím, pokynmi tohto online predajcu; k dispozícii TU

• ak ste platili bankovým prevodom alebo ste uhradili vystavenú faktúru, bude vám vstupné vrátené automaticky

O ďalších prípadných zmenách v programe vás budeme priebežne informovať. Prosím, sledujte našu webovú alebo facebookovú stránku, príp. kontaktujte pokladnicu divadla telefonicky na č. 0907 769 902.

Ďakujeme za pochopenie.

späť