Konkurz

na pozíciu herec / herečka – interný člen umeleckého súboru

Divadlo Jonáša Záborského Prešov vyhlasuje konkurz na pozíciu herec / herečka (interný člen umeleckého súboru) v termíne 26. január 2019 (sobota) o 10.00 hod. na Malej scéne Divadla Jonáša Záborského, Námestie legionárov 6, Prešov.

Podmienky:

  • k 1. septembru 2019 ukončené štúdium hereckého zamerania (konzervatórium, AU, VŠMU)
  • herecké, spevácke a tanečné predpoklady

Účastníci konkurzu si pripravia:

  • monológ podľa vlastného výberu
  • pieseň podľa vlastného výberu (prípadný hudobný podklad na CD)

Záväzné prihlášky so životopisom a farebnou fotografiou (jpg) zašlite

Pozn.: Cestovné náklady účastníkom konkurzu nepreplácame.

Kontaktná osoba: p. Ivana Imrichová, e-mail:dramaturgia@djz.sk, tel.: 051 / 777 57 17.

Tešíme sa na Vašu účasť.

späť