Konkurz

na pozíciu herec / herečka – interný člen umeleckého súboru

Divadlo Jonáša Záborského Prešov v súvislosti s prípravou slovenskej premiéry muzikálu CHICAGO vyhlasuje konkurz na pozíciu herec / herečka (interný člen umeleckého súboru) v termíne 18. február 2023 (sobota) o 10.00 hod. v Historickej budove DJZ, Hlavná 48, Prešov.

Podmienky:

  • k 1. septembru 2023 ukončené štúdium hereckého zamerania (VŠMU, AU, hudobno-dramatický odbor konzervatória)
  • herecké, spevácke a tanečné predpoklady
  • právna bezúhonnosť

Účastníci konkurzu si pripravia:

  • monológ podľa vlastného výberu
  • pieseň podľa vlastného výberu (hudobný podklad na CD alebo USB)

Záväzné písomné prihlášky so životopisom a aktuálnou fotografiou zašlite do 15. februára 2023

Pozn.: Cestovné náklady účastníkom konkurzu nepreplácame.

Bližšie informácie na dramaturgia@djz.sk / 051 777 57 17 / kontaktná osoba: p. Ivana Imrichová.

Tešíme sa na Vašu účasť.

späť