cenník prenájmov

Veľká scéna DJZ
Námestie legionárov 6, Prešov

  • prenájom divadelnej sály / 300 € za 1 hod.
  • prenájom foyera / 100 € za 1 hod.
  • prenájom vstupného plató / od 40 € za akciu
  • služby technického personálu* / od 150 € za akciu

Malá scéna DJZ
Námestie legionárov 6, Prešov

  • prenájom divadelnej sály / 200 € za 1 hod.
  • prenájom foyera / 80 € za 1 hod
  • služby technického personálu* / od 150 € za akciu

Historická budova DJZ
Hlavná 48, Prešov

  • prenájom divadelnej sály / 250 € za 1 hod.
  • prenájom suterénu / 100 € za 1 hod.
  • služby technického personálu* / od 150 € za akciu

mazeta vstupeniek k auditóriu / 35 €

*stanovuje sa podľa technickej náročnosti či charakteru akcie - charitatívna / komerčná / kultúrna / športová

cenník platný od 1. 9. 2016

vybavuje

PhDr. Jana Dzurčaninová
námestníčka pre útvar prevádzky a marketingu
051 / 756 21 94
manazer@djz.sk