Nová budova

Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov
spojovateľka: + 421 51 / 777 57 77

Veľká scéna

technické parametre

 • hlavné javisko
  rozmery: 16 m (š) x 14 m (h)
  pozostáva zo 7 hydraulických stolov o rozmere 16 m (š) x 2 m (h)
  zdvih ± 3,5 m, polohy po 25 cm, možnosť naklápania

 • bočné javiská
  rozmery: 16 m (š) x 14m (h)
  každé pozostáva zo 7 nájazdových vozov o rozmere 16 m (š) x 2 m (h) s možnosťou delenia voza na dva segmenty a samostatnej jazdy segmentu

 • zadné javisko
  rozmery: 16 m (š) x 14 m (h)

 • kazeta s točňami
  rozmery: 16 m (š) x 14 m (h)
  priemer menšej točne 7 m, priemer väčšej točne 13 m
  možnosť samostatného / protismerného / súbežného chodu toční s možnosťou premiestnenia kazety s točňami do hĺbky 2 m

 • portál
  rozmery: 11,8 m (š) x 7,4 m (v)

 • proscénium
  rozmery: min. šírka 11,8 m, max. šírka 32 m, hĺbka 6,4 m
  v proscéniu umiestnené 2 hydraulické stoly orchestriska

 • ťahy
  nad hlavným javiskom je inštalovaných 28 ťahov s max. výškou zdvihu 16 - 22 m a nosnosťou 250 kg
  ťahy poháňané el. pohonmi, ovládané PC, 3 svetelné batérie
  pred portálom nie sú inštalované ťahy

 • horizont
  panoramatický čierny a modrý
  rovný zadný horizont čiernej farby v hĺbke 13 m
  zadné javisko je vybavené čiernym a modrým horizontom

 • šál
  9 šálov na ľavej aj pravej strane
  zadné javisko - 8 šálov na ľavej aj pravej strane

 • opona
  panoramatická, elektricky ovládaná, v hĺbke 4,5 m od forbíny

 • svetlo
  osvetľovací pult ETC Congo 1000, 350 okruhov s reflektormi

 • prístup
  z nakladacej rampy DJZ

Galéria

Malá scéna

technické parametre

 • javisko
  pozostáva z 54 stolov trojuholníkového pôdorysu a 8 stolov lichobežníkového pôdorysu
  rozmer stola - rovnostranný trojuholník o veľkosti strany 3,8 m, zdvih stola 1 m

 • bodové ťahy
  29 kusov s nosnosťou 100 kg a zdvihom 3,1 m

 • svetlo
  analógový pult ADB S28, 120 okruhov s reflektormi

 • prístup
  z podzemného parkoviska DJZ

foyer

Galéria

celá galéria
späť