dnes je: 20. október 2017 (piatok)
Divadlo    Ľudia    Inscenácie    Program

ciara

Programový plagát

okt2017_banner_web.png

Trón milosrdenstva

djz_presov_tron_milosrdenstva_web_banner_190x266px.png

Neobyčajné dobrodružstvá malého Buratina

buratino_we_banner_190x266.png

Audiencia

audiencia_banner190x266.png

Eugen Onegin

eugen_onegin_banner_we_190x266.png

Psie srdce

psie_srdce_banner_web.png

Odpískané

odpiskane_banner_web_190x266.png

Budulínček

budulincek_web_banner_190x266.png

Revízor

revizor_web_banner_190x266.png

Dobrú, mami

dobru,_mami_banner_web_190x266.png

Všetko najlepšie!

cooney_banner_web_190x266px.png

Hostina dravcov

hostina_dravcov_banner_web_190x266_px.jpg

Obchod na korze

obchod_na_korze_web_banner.jpg

Ženba

zenba_banner.jpg

Darčeková poukážka

darcekova_poukazka_sezona_2015_-_2016_web.png

Odmeňujeme verných divákov

karta_divaka_web.png

Divadelné noviny

dn_xvi_1_banner_web.png

Monitoring divadiel

monitoring_divadiel_logo_web.jpg

Partner DJZ

Potrebujete plugin na prehravanie flash videa  • História
divadlo
  Na pôde mesta Prešov sa divadlo hralo už
  v sedemnástom storočí - v latinčine,
  maďarčine, nemčine, slovenčine, ba aj
  v šarištine. Okrem zájazdových divadiel,
  ktoré v Prešove často vystupovali, sa darilo
  aj amatérskemu divadlu. Práve jeden
  z amatérskych spolkov - spolok Záborský -
  sa stal ohnivkom spojenia ochotníckeho
  divadla s profesionálnym.


Divadelný súbor Jonáša Záborského v Prešove pri Miestnom odbore Matice slovenskej vznikol krátko po odchode Slovenského ľudového divadla z mesta (1941). Iniciátormi boli riaditeľ rozhlasovej odbočky Anton Prídavok, predseda Matice slovenskej Alfonz Zauner, profesor Obchodnej akadémie František Rell, architekt, a potom prvý a vytrvalý scénograf Martin Brezina.

Prípravný výbor Družstva Slovenského divadla zasadal dňa 24. mája 1943. Valné zhromaždenie DSD dňa 21. júna 1943 prijalo stanovy a menovalo správu Družstva. 1. decembra 1943 bol do funkcie riaditeľa vymenovaný Andrej Chmelko.

Oficiálne bolo Slovenské divadlo v Prešove otvorené 30. januára 1944 v zrenovovanom Mestskom divadle (terajšia Historická budova DJZ) slávnostnou premiérou hry Ferka Urbánka Škriatok.
I keď divadlo začínalo ako činoherné, zakrátko sa na programoch začali objavovať tituly hudobných diel, čo viedlo v roku 1948 k vzniku novej samostatnej umelecko-interpretačnej zložky - súboru spevohry. Prvá spevoherná premiéra, Poľská krv Oskara Nedbala, sa konala 13. októbra 1948. Dramaturgia spevohry systematicky siahala nielen po tvorbe klasických velikánov operety, ale sledovala všetky nové trendy. Od 60-tych rokov priniesla muzikály a ponúkla aj niekoľko pokusov slovenskej pôvodnej tvorby.

Od 1. januára 1951 vstúpilo do platnosti Uznesenie Krajského národného výboru v Prešove, ktorým sa uskutočnilo prevzatie Slovenského divadla v Prešove ako príspevkovej organizácie do vlastníctva a správy KNV. Došlo aj k zmene názvu na Krajové slovenské divadlo v Prešove.

Dňa 8. mája 1954 nadobúda právnu účinnosť premenovanie Krajového slovenského divadla v Prešove na Divadlo Jonáša Záborského po významnom (ale i kontroverznom) slovenskom dramatikovi, historikovi a kňazovi Jonášovi Záborskom.

V roku 1969 boli reorganizáciou štátnej správy zrušené KNV, čím sa DJZ dostalo pod správu Ministerstva kultúry SR. Koncom roku 1978 bolo rozhodnuté, že k DJZ od 1. januára 1980 pribudne nový súbor v Spišskej Novej Vsi - Pobočná scéna DJZ, súbor pre deti a mládež. Prvou premiérou súboru DaM bola dňa 11. januára 1980 inscenácia hry Ženský zákon Jozefa Gregora Tajovského.

hlavna budova
Od 70-tych rokov jednou z dôležitých charakteristík smerovania činohry bolo priam pravidelné uvádzanie nových slovenských titulov. Aj preto sa od roku 1989 stalo DJZ miestom, kde sa uskutočnilo niekoľko
ročníkov Festivalu inscenácií pôvodných slovenských hier.

V 70-tych rokoch sa objavili i prvé pokusy
o štúdiovú tvorbu, ktorou sa oba súbory snažili etablovať aj na pôde netradičných divadelných priestorov, titulov a koncepcií. Svojím spôsobom bol pokračovaním týchto ambícií a zároveň i hľadaním nových ciest (po presťahovaní sa súborov do novej budovy DJZ ) v 90-tych rokoch unikátny divadelný experimentálny projekt režiséra Petra Scherhaufera Kemu ce treba, Kde leží naša bieda a Bocatius 98 - Open air environment.

O tom, že Prešov je divadelným mestom, svedčili aj celoštátne divadelné festivaly, ktorých organizovanie a hostiteľské povinnosti DJZ vždy bravúrne zvládlo. Úspešne sa prezentovalo aj na zájazdoch v Rakúsku, Poľsku, Maďarsku, Rusku, v štátoch bývalej Juhoslávie, v Nemecku, vo Švajčiarsku, Dánsku, Luxembursku, či Taliansku. Zaujímavá bola i vzájomná spolupráca s divadlom Theater Aufstand v rakúskom Welse (spoločné naštudovanie opery Wolfganga Amadea Mozarta Čarovná flauta v roku 1993), rovnako ako hosťovanie zahraničných umelcov v činohre i v spevohre.

Divadlo sucasne  Dňa 14. septembra 1990 bola otvorená nová
  budova DJZ, prvá špecializovaná budova
  divadla na Slovensku v histórii Československa
  s očakávaním, že Historická budova DJZ
  poslúži po rekonštrukcii divadlu aj prvému
  slovenskému divadelnému múzeu. Pobočná
  scéna v Spišskej Novej Vsi sa osamostatnila
  1. januára 1992 a vzniklo Spišské divadlo.

1. januára 1996 sa zlúčili Divadlo Jonáša Záborského v Prešove a Divadlo Janka Borodáča v Košiciach, čím vzniklo Východoslovenské divadlo, ktoré malo spolu 4 súbory - súbor činohry, spevohry, opery a baletu. 1. októbra 1996 bolo VD premenované na Východoslovenské štátne divadlo v Košiciach.

Dňa 1. júla 1999 bolo znovu zriadené Divadlo Jonáša Záborského v Prešove a jeho zriaďovateľom sa stal Krajský úrad v Prešove. Dňa 1. apríla 2002 bolo Divadlo Jonáša Záborského v Prešove preradené do zriaďovateľskej pôsobnosti Úradu Prešovského samosprávneho kraja v Prešove.

Dňa 27. júna 2005 boli uskutočnené zmeny organizačnej štruktúry a schválený nový Organizačný poriadok DJZ, ktorý nadobudol platnosť 1. júla 2005. Zrušili sa obidva samostatné umelecké útvary - činohra a spevohra a vznikol nový – útvar umelecký. Od 23. júna 2004 post riaditeľa DJZ zastáva Mgr. Ján Hanzo.

Chcem dostávať program DJZ
na e-mailovú adresu:

Facebook   facebook

22. 10. 2017(nedeľa)
o 18:30

Revízor

ciara

23. 10. 2017(pondelok)
o 10:00

Revízor

ciara

23. 10. 2017(pondelok)
o 18:30
hosťujúce predstavenie / vypredané
Sluha dvoch pánov

ciara

27. 10. 2017(piatok)
o 18:30
hosťujúce predstavenie
Moje baby

ciara

29. 10. 2017(nedeľa)
o 16:00

Obchod na korze

ciara

02. 11. 2017(štvrtok)
o 18:30
hosťujúce predstavenie
Konfety

ciara

07. 11. 2017(utorok)
o 16:00

Klub priateľov DJZ

ciara

09. 11. 2017(štvrtok)
o 10:00
verejná generálka
Nikola Šuhaj

ciara

09. 11. 2017(štvrtok)
o 18:30
predpremiéra
Nikola Šuhaj

ciara

10. 11. 2017(piatok)
o 18:30
svetová premiéra / vypredané
Nikola Šuhaj

ciara

11. 11. 2017(sobota)
o 18:30
II. premiéra
Nikola Šuhaj

ciara

14. 11. 2017(utorok)
o 18:30

Trón milosrdenstva

ciara

15. 11. 2017(streda)
o 18:30

Nikola Šuhaj

ciara

16. 11. 2017(štvrtok)
o 10:00

Všetko najlepšie!

ciara

16. 11. 2017(štvrtok)
o 18:30

Audiencia

ciara

18. 11. 2017(sobota)
o 21:00
v rámci akcie Noc divadiel 2017
Nikola Šuhaj

ciara

20. 11. 2017(pondelok)
o 10:00

Všetko najlepšie!

ciara

20. 11. 2017(pondelok)
o 18:30

Ženba

ciara

21. 11. 2017(utorok)
o 10:00

Nikola Šuhaj

ciara

21. 11. 2017(utorok)
o 18:30
115. repríza
Všetko najlepšie!

ciara

22. 11. 2017(streda)
o 10:00

Neobyčajné dobrodružstvá malého Buratina

ciara

22. 11. 2017(streda)
o 18:30
platí 50% zľava na karty Euro26/ISIC/ITIC
Dobrú, mami

ciara

22. 11. 2017(streda)
o 18:30
vypredané
Odpískané

ciara

23. 11. 2017(štvrtok)
o 17:00

Slávnostné odovzdávanie cien PSK a predsedu PSK

ciara

23. 11. 2017(štvrtok)
o 18:00
vypredané
Revízor

ciara

24. 11. 2017(piatok)
o 10:00

Revízor

ciara

24. 11. 2017(piatok)
o 18:30

Nikola Šuhaj

ciara

26. 11. 2017(nedeľa)
o 15:00
folklórny koncert
Makovická struna

ciara

26. 11. 2017(nedeľa)
o 18:30
15. repríza
Eugen Onegin

ciara

27. 11. 2017(pondelok)
o 10:00

Eugen Onegin

ciara

27. 11. 2017(pondelok)
o 19:00
koncert
Katka Koščová a Geišbergovci

ciara

28. 11. 2017(utorok)
o 10:00

Eugen Onegin

ciara

28. 11. 2017(utorok)
o 18:30
platí 50% zľava na karty Euro26/ISIC/ITIC
Hostina dravcov

ciara

29. 11. 2017(streda)
o 10:00
15. repríza
Neobyčajné dobrodružstvá malého Buratina

ciara

29. 11. 2017(streda)
o 18:30

Obchod na korze

ciara

30. 11. 2017(štvrtok)
o 18:30

Nikola Šuhaj

ciara

01. 12. 2017(piatok)
o 18:30

Nikola Šuhaj

ciara

08. 12. 2017(piatok)
o 18:30

Nikola Šuhaj

ciara